Opprett ny liste

 

Nod32 ea config epfw new url set Opprett ny liste

I denne delen kan du angi lister over HTTP-adresser/masker som skal blokkeres, tillates eller utelukkes fra kontroll.

Adresselistetype

Det finnes tre typer lister:

  • Liste med adresser som er utelukket fra filtrering – Adressene i denne listen kontrolleres ikke for skadelig kode
  • Liste med blokkerte adresser/masker – Brukeren får ikke tilgang til adresser som er oppgitt i denne listen
  • Liste med tillatte adresser – Hvis alternativet Tillat kun tilgang til HTTP-adresser i listen med tillatte adresser er valgt, vil brukeren kun få tilgang til adressene som er oppgitt i denne listen

Listenavn
Oppgi navn på listen.

Listebeskrivelser
Skriv inn en kort beskrivelse av listen (valgfritt).

 

Opprett ny liste