Oppsett for skanning

Nod32 ea config scanner scan Oppsett for skanning

Skann alternativ dataflyt (ADS)

Alternativ dataflyt (ADS), som brukes av filsystemet NTFS, er fil- og mappetilknytninger som er usynlige for vanlige skanneteknikker. Mange infiltrasjoner prøver å unngå å bli oppdaget ved å skjule seg som alternativ dataflyt.

Kjør bakgrunnsskanning med lav prioritet

Hver skannesekvens forbruker en viss mengde systemressurser. Hvis du arbeider med programmer som bruker mye systemressurser, kan du aktivere bakgrunnsskanning med lav prioritet og spare ressursene til programmene.

Logg alle objekter

Hvis dette alternativet er valgt, viser loggfilen alle skannede filer, også filer som ikke er infisert.

Aktiver smart optimalisering

Smart optimalisering er utformet for å strømlinjeforme skanningen etter skadelig kode i systemet. Når den er aktivert, økes skannehastigheten uten at systemsikkerheten reduseres eller påvirkes i negativ retning.

 

Behold siste tidsmerking for tilgang
Merk dette alternativet for å beholde det opprinnelige klokkeslettet for tilgang til skannede filer, i stadet for å oppdatere tidspunktet (f.eks. til bruk med sikkerhetskopieringssystemer).

Bla gjennom logg

Dette alternativet lar deg aktivere/deaktivere blaing gjennom logg. Hvis alternativet er valgt, blar informasjonen oppover i visningsvinduet.

Vis melding om fullført skanning i nytt vindu

Åpner et separat vindu som inneholder informasjon om skanneresultater. For mer informasjon kan du se delen som beskriver fullførte skanninger.

 

Oppsett for skanning