Skann mål

Nod32 ea scan target Skann mål

I denne delen kan du definere objekter (minne, stasjoner, sektorer, filer og mapper) som skal kontrolleres for infiltrasjoner.

Skannerprofil velg en profil som skal brukes for skanning av valgte mål
Skann mål velg fra følgende alternativer:

Etter profilinnstillinger – bruker mål bestemt i valgt profil
Flyttbare medier – velger alle flyttbare medier
Lokale stasjoner – velger alle lokale stasjoner
Nettverksstasjoner – velger alle nettverksstasjoner
Intet valg – avbryter valg av mål

Marker boksene i trestrukturen som tilsvarer objektene du ønsker å skanne.

Med den redigerbare linjen under mappetrestrukturen kan du raskt gå til det valgte målet innenfor mappetrestrukturen eller legge direkte til ønsket mål. Det er kun mulig å legge direkte til hvis det ikke utføres et valg i mappetrestrukturen (som standard utføres det ikke valg).

Skann uten å rense Infiserte elementer blir ikke renset automatisk. Skanning uten å rense brukes for å få en oversikt over den gjeldende beskyttelsesstatusen. Informasjon om skanningen blir lagret i en skannelogg.
Oppsett… klikk denne knappen for å sette opp skanneren detaljert. De tilgjengelige alternativene er beskrevet i Konfigurer skanner.
Lagre lagrer endringer utført i målvalgene, inkludert valg gjort innenfor mappetrestrukturen.

Skann mål