Skanning fullført

Nod32 ea scan finishwindow Skanning fullført

Skanneresultater. Hvis skanningen er flyttet til bakgrunnen, vises skanneresultatene i et separat vindu. Følgende informasjon er inkludert:

  • hvor lang tid skanningen tok
  • antall skannede objekter
  • antall infiserte objekter funnet under skanningen
  • antall rensede objekter

 

Skanning fullført