Trusselgjenkjenning

Nod32 ea scan clean Trusselgjenkjenning

Hvis det finnes filer som ikke blir renset i en skanning (eller det angitte rensenivået er Ingen rensing), kommer det frem et varselsvindu som ber deg om å velge handling for filene som vises. Først velger du handling for filene (handlinger angis individuelt for hver av filene i listen), og deretter klikker du Utfør.

 

Trusselgjenkjenning