Filsystembeskyttelse i sanntid

Nod32 ea config amon Filsystembeskyttelse i sanntid

Aktiver filsystembeskyttelse i sanntid

aktiverer/deaktiverer filsystembeskyttelsen i sanntid

Oppsett av parametre for ThreatSense-motor

Avanserte oppsettalternativer, f.eks. filtyper du vil kontrollere, gjenkjenningsmetoder som brukes osv. Klikk Oppsett… for å åpne et vindu med de avanserte skanneralternativene.

Medietyper som skal skannes

I denne delen kan du angi hvilke medier som skal skannes:

Lokale stasjoner

Aktiverer kontroll av alle lokale harddisker

Flyttbare medier

Merk av for aktivering av kontroll av flyttbare medier

Nettverksstasjoner

Skanner alle nettverksstasjoner

Skann når

I denne delen kan du definere handlinger som vil utløse skanning:

Filen åpnes

Aktiverer/deaktiverer skanning av filer som åpnes.

Filen opprettes

Aktiverer/deaktiverer skanning av filer som nylig er opprettet eller endret.

Filutførelse

Aktiverer/deaktiverer skanning av filer som kjøres.

Diskettilgang

Aktiverer/deaktiverer skanning som er utløst ved bruk av diskettstasjonen.

Datamaskinen slås av

Aktiverer/deaktiverer kontroll mens maskinen slås av.

 

Automatisk oppstart av filsystembeskyttelse i sanntid

Det anbefales at det merkes av for dette alternativet, slik at beskyttelse i sanntid aktiveres når systemet startes.

Filsystembeskyttelse i sanntid