Avanserte innstillinger

Nod32 ea config advanced amon Avanserte innstillinger

Tilleggsparametere for ThreatSense for nye og modifiserte filer

Følgende innstillinger brukes bare ved opprettelse og endring av filer for å spare systemressurser:

Runtime packers

Slår av og på skanning av runtime packers (kjøretidspakkere).

Selvutpakkende arkiver

Slår av og på skanning av selvutpakkende arkiver (SFX).

Avansert heuristikk

Slår avansert heuristikk av og på. Avansert heuristikk oppdager nye trusler før oppdateringer av virussignaturdatabasen er sendt ut.

Standardinnstillinger for skanning av arkiv

Hvis dette er valgt, brukes standardparameterne for skanning av arkiv.

Arkivdybdenivå

Fjern markeringen for standardinnstillinger for skanning av arkiv, og angi maksimalt skannenivå for arkiv.

Maksimal filstørrelse

Gjør det mulig å angi maksimal filstørrelse for arkivene som skal skannes.

Tilleggsparametere for ThreatSense for utførte filer

Avansert heuristikk ved filutførelse

Det er standard at avansert heuristikk ikke brukes når filene kjøres. I noen tilfeller kan det likevel være ønskelig å aktivere dette alternativet. Merk at på grunn av økte systemkrav, kan avansert heuristikk føre til at enkelte programmer kjøres saktere.

 

Avansert heuristikk ved utførelse av filer fra flyttbare medier

Hvis dette er aktivert, brukes avansert heuristikk ved skanning av kjørbare filer fra flyttbare medier. Klikk Unntak for å definere hvilke flyttbare medier parametere for ThreatSense-motor skal brukes med (det er standard at avansert heuristikk er deaktivert).

 

Flyttbare medier

Blokker flyttbare medier
Velg dette alternativet for å blokkere flyttbare medier som er koblet til datamaskinen. Hvis du vil at enkelte medier skal være tilgjengelige, må du utelate dem fra blokkeringen (klikk Utelatelser).

Avanserte innstillinger