Oppsett for blokkering av flyttbare medier

Den økte bruken av flyttbare medier har ført til økt risiko for farlig kode via disse enhetene. Fordi dette utgjør en alvorlig risiko for datamaskinsikkerheten, har vi økt sikkerheten ved blant annet å legge til muligheten for å blokkere flyttbare medier.

Nod32 ea usb devices amon Oppsett for blokkering av flyttbare medier 

I vinduet Oppsett for flyttbare medier kan du velge enheter du ønsker å øke sikkerheten for.

Følgende alternativer er tilgjengelige for valgte enheter:

  • Blokker flyttbare medier – velg dette alternativet for å aktivere blokkering av flyttbare medier. Listen over blokkerte medier øverst i vinduet Tillatte flyttbare medier kan bare endres hvis dette alternativet er valgt.
  • Aktiver avansert heuristikk ved utførelse av filer fra flyttbare medier – aktiver dette alternativet når du vil bruke avansert heuristikk til å skanne filer som utføres fra flyttbare medier

 

Oppsett for blokkering av flyttbare medier