Utelatelsesformat

Når du konfigurerer utelatelser i residentskanneren kan du bruke spesielle symboler – jokertegn, som “*” og “?”.

Eksempler:
– Hvis du vil utelate alle filene i en mappe, skriver du banen til mappen og bruker masken “*.*”.
– Hvis du kun vil utelate doc-filer, bruker du masken “*.doc“.
– Hvis navnet på en kjørbar fil har et bestemt antall tegn (og tegnene varierer) og du bare er helt sikker på det første tegnet (for eksempel “D”), bruker du følgende format: “D????.exe”. Spørsmålstegn erstatter de manglende (ukjente) tegnene.

 

Utelatelsesformat