Annet

Nod32 ea config system Annet

Logg alle objekter

Hvis dette alternativet er valgt, vil loggfilen inneholde alle skannede filer, også filer som ikke er infisert. Eksempel: Hvis det blir funnet en infisert fil i et arkiv, vil loggen inneholde også rene filer som ligger i arkivet.

Aktiver smart optimalisering

Smart optimalisering er utformet for å strømlinjeforme skanningen etter skadelig kode i systemet. Når den er aktivert, økes skannehastigheten uten at systemsikkerheten reduseres eller påvirkes i negativ retning.

 

Annet