Grenser

Nod32 config limit Grenser

I delen Grenser kan du angi maksimal størrelse for objekter og arkivdybdenivåer som skal skannes:

Maksimal objektstørrelse (byte)
Definerer den maksimale størrelsen til objekter som skal skannes. Den aktuelle antivirusmodulen skanner bare objekter som er mindre enn størrelsen som er oppgitt. Det anbefales ikke at standardverdien endres, det er som regel ikke nødvendig. Dette alternativet bør bare endres av avanserte brukere som har en bestemt grunn til å utelukke større objekter fra skanningen.

Maksimal skannetid for objekt (sek.)
Definerer den maksimale tidsverdien for skanning av et objekt. Hvis det er oppgitt en brukerdefinert verdi her, stopper antivirusmodulen skanningen av objektet etter at tiden er forløpt, uavhengig av om skanningen er fullført eller ikke. Denne innstillingen er knyttet til skanning av arkiv.

Arkivdybdenivå
Angir maksimal dybde for skanning av arkiv. Det anbefales ikke at standardverdien på 10 endres. Dette er under normale omstendigheter ikke nødvendig. Hvis skanningen avsluttes for tidlig på grunn av antallet arkiver, vil ikke arkivet bli kontrollert.

Maksimal filstørrelse i arkiv (byte)
Velg dette alternativet for å angi den maksimale filstørrelsen (utpakket størrelse) for filer i arkiv som skal skannes. Hvis skanningen av et arkiv avsluttes for tidlig på grunn av konflikt med filstørrelsen, vil ikke arkivet bli kontrollert.

 

Grenser