SSL

 

Nod32 ea config epfw ssl SSL

 

 

Konfigurasjon av protokoller som er innkapslet i SSL-protokoll

Skann alltid SSL-protokoll
Velg dette alternativet for å skanne all kommunikasjon som bruker sertifikater som er oppgitt i listen over klarerte sertifikater. Kommunikasjon som bruker sertifikater som er oppgitt i listen med utelukkede sertifikater, vil ikke bli kontrollert.

Spør om ikke-besøkte nettsteder (det kan stilles inn utelukkelser)
Hvis du besøker et nytt SSL-beskyttet nettsted (med et ukjent sertifikat), vil du få spørsmål om du vil gå videre før nettstedet åpnes

Ikke skann SSL-protokoll
Hvis dette alternativet er valgt, skanner ikke ESET NOD32 Antivirus kommunikasjon som skjer over SSL

 

Benytt oppredede unntak basert på sertifikater
aktiverer bruk av utelatelser som er spesifisert i utelukkede og klarerte sertifikater for skanning av SSL-kommunikasjon. Du får tilgang til dette alternativet ved å velge Protokollfiltrering > SSL > Skann alltid SSL-protokoll.

Blokker kryptert kommunikasjon ved hjelp av foreldet protokoll SSL v2
Kommunikasjon som bruker eldre versjoner av SSL-protokollen, vil automatisk bli blokkert

 

SSL