Utelukkede sertifikater

Nod32 ea config epfw ssl exclude Utelukkede sertifikater

Delen Utelukkede sertifikater inneholder sertifikater som anses som trygge. Programmet kontrollerer ikke innholdet i kryptert kommunikasjon som bruker sertifikatene i denne listen. Det anbefales at du kun installerer nettsertifikater du er helt sikker på at er trygge, og som ikke krever innholdsfiltrering.

Du kan slette valgte elementer fra listen ved å klikke Fjern.
Klikk Vis hvis du vil vise informasjon om det valgte sertifikatet.

 

Utelukkede sertifikater