Navigere i ESET SysInspector

ESET SysInspector deler ulike typer informasjon inn i en rekke grunndeler som kalles noder. Du kan finne flere detaljer ved å utvide nodene til undernoder. Når du skal åpne eller skjule en node, dobbeltklikker du nodenavnet, eller du klikker Nod32 sinsp navigating Navigere i ESET SysInspector eller Nod32 sinsp navigating 01 Navigere i ESET SysInspector ved siden av nodenavnet. Når du går gjennom trestrukturen av noder og undernoder i Navigasjon-vinduet, kan du finne ulike detaljer for hver node i Beskrivelse-vinduet. Hvis du går gjennom elementene i Beskrivelse-vinduet, kan det vises ytterligere informasjon om hvert element i Detaljer-vinduet.

Nedenfor finner du beskrivelser av hovednodene i Navigasjon-vinduet og relatert informasjon i vinduene Beskrivelse og Detaljer.

Merk

Et operativsystem består av en rekke viktige kjernekomponenter som kjører hele døgnet og sørger for grunnleggende og nødvendige funksjoner for brukerprogrammene. I noen tilfeller vises slike prosesser i ESET SysInspector med en filbane som starter med \??\. Disse symbolene forhåndsoptimaliserer prosessene. De er trygge å bruke for systemet og er dermed helt normale.

Prosesser som kjører
Denne noden inneholder informasjon om programmer og prosesser som kjører når rapporten genereres. I Beskrivelse-vinduet kan du finne ytterligere detaljer for hver prosess, for eksempel dynamiske biblioteker som brukes av prosessen, og deres plassering i systemet, navnet på programleverandøren, risikonivået til filen osv.

Informasjon-vinduet inneholder tilleggsinformasjon for elementer som er valgt i Beskrivelse-vinduet, for eksempel filstørrelse eller firkanttegn.

Nettverkstilkoblinger
Beskrivelse-vinduet inneholder en liste over prosesser og programmer som kommuniserer i nettverket ved å bruke protokollen som er valgt i Navigasjon-vinduet (TCP eller UDP), og den eksterne adressen som programmet er tilkoblet. Du kan også kontrollere DNS-tildeling og tildelte IP-adresser.

Informasjon-vinduet inneholder tilleggsinformasjon for elementer som er valgt i Beskrivelse-vinduet, for eksempel filstørrelse eller firkanttegn.

Viktige registeroppføringer
Inneholder en liste over valgte registeroppføringer som ofte er relatert til ulike systemproblemer, for eksempel de som spesifiserer oppstartsprogrammer, nettleserhjelperobjekter (BHO) osv.

I Beskrivelse-vinduet kan du finne ut hvilke filer som er knyttet til bestemte registeroppføringer. Du kan se flere detaljer i Detaljer-vinduet.

Tjenester
Beskrivelse-vinduet inneholder en liste over filer som er registrert som Windows-tjenester. Du kan kontrollere hvordan tjenesten skal starte, samt se bestemte detaljer om filen i Detaljer-vinduet.

Drivere
En liste over drivere som er installert i systemet.

Kritiske filer
Beskrivelse-vinduet viser innholdet av kritiske filer som er knyttet til operativsystemet Microsoft Windows®.

Systeminformasjon
Inneholder detaljert informasjon om maskinvare og programvare samt informasjon om miljøvariabler og brukerrettigheter.

Filinformasjon
En liste over viktige systemfiler og andre filer i Programfiler-mappen. Du kan finne ytterligere informasjon om filene i vinduene Beskrivelse og Detaljer.

Om
Informasjon om ESET SysInspector

 

Navigere i ESET SysInspector