Programkontroller

Denne delen beskriver alle programkontrollene som er tilgjengelige i ESET SysInspector

Merk

Du kan åpne tidligere lagrede ESET SysInspector-rapporter ved å dra og slippe dem i hovedvinduet.

Fil
Når du klikker her, kan du lagre rapportstatusen for senere bruk eller åpne en tidligere lagret rapport. Hvis du vil publisere rapporten, anbefaler vi at du genererer den som “egnet for sending”. I denne formen utelater rapporten sensitiv informasjon.

Tre
Lar deg utvide eller lukke alle noder

Viktig

Elementer som er uthevet i rødt, er ukjente. Det er grunnen til at programmet markerer dem som potensielt farlige. Hvis et element er rødt, betyr det ikke automatisk at du kan slette filen. Før du sletter filer må du forvisse deg om at de virkelig er farlige og/eller unødvendige.

Liste
Inneholder funksjoner for enklere navigasjon i programmet samt andre funksjoner, for eksempel å finne informasjon på Internett.

Hjelp

Inneholder informasjon om programmet og funksjonene.

Detaljer

Påvirker informasjon som vises i andre deler av hovedvinduet og som dermed gjør det enkelt å bruke programmet. I “Grunnleggende” modus har du tilgang til informasjon som brukes til å finne løsninger på vanlige problemer i systemet. I “Middels” modus viser programmet mindre brukte detaljer. I “Full” modus viser ESET SysInspector all informasjonen som trengs for å kunne løse bestemte problemer.

Merk

Du kan raskt fastsette risikonivået til et element ved å sammenlikne fargen på elementet med fargen på risikonivå-glidebryteren.

Elementfiltrering
Elementfiltrering brukes til å finne mistenkelige filer eller registeroppføringer i systemet. Ved å justere glidebryteren kan du filtrere elementer etter risikonivå. Hvis glidebryteren står helt til venstre (risikonivå 1), vises alle elementene. Når du flytter glidebryteren mot høyre, filtrerer programmet vekk alle elementer som er mindre farlige enn gjeldende risikonivå, og det viser bare elementer som er mer mistenkelige enn det viste nivået. Hvis glidebryteren står helt til høyre, viser programmet bare kjente skadelige elementer.

Alle elementer i risikoområdet 6 til 9 kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Hvis du ikke bruker noen av sikkerhetsløsningene fra ESET, anbefaler vi at du skanner systemet med ESET Online Scanner etter at programmet har funnet et slikt element. ESET Online Scanner er en gratistjeneste som du finner på http://www.eset.eu/online-scanner.

Søk
Du kan bruke Søk til å finne et bestemt element etter navn eller en del av navnet. Søkeresultatene vises i Beskrivelse-vinduet.

Merk

Du kan bruke tilbaketasten og mellomromstasten i stedet for å klikke deg frem og tilbake.

Tilbake
Ved å klikke på tilbake- eller foroverpilen kan du gå tilbake til den forrige informasjonen i Beskrivelse-vinduet.

Statusdel
Viser gjeldende node i Navigasjon-vinduet.

 

 

Programkontroller