Sammenlikne

Sammenlikne-funksjonen lar brukeren sammenlikne to eksisterende logger. Resultatet av funksjonen er et sett elementer som ikke finnes i begge loggene. Dette er nyttig hvis du vil holde rede på endringer i systemet – du kan for eksempel oppdage aktivitet utført av skadelig kode.
 
Etter at det er startet, oppretter programmet en ny logg som vises i et nytt vindu. Naviger til Fil -> Lagre logg , hvis du vil lagre en logg i en fil. Loggfiler kan åpnes og gjennomgås på et senere tidspunkt. Hvis du vil åpne en eksisterende logg, bruker du menyen/menyvalget Fil -> Åpne logg. ESET SysInspector viser alltid én logg om gangen i hovedprogramvinduet.

Merk

Hvis du sammenlikner to loggfiler, velger du Fil -> Lagre logg og lagre som en ZIP-fil. Begge filer blir da lagret. Når du senere åpner en slik fil, sammenliknes loggene den inneholder automatisk.

 Hvis du sammenlikner to logger, er prinsippet at du sammenlikner en aktiv logg med en logg som er lagret i en fil. Når du vil sammenlikne logger, velger du alternativet Fil -> Sammenlikne logger og Velg fil. Den valgte loggen vil bli sammenliknet med den aktive loggen i hovedprogramvinduene. Resultatet, den såkalte sammenlikningsloggen, viser bare forskjellene mellom de to loggene.

Ved siden av de viste elementene viser SysInspector symboler som identifiserer forskjellene mellom de sammenliknede loggene.
Elementer som er markert med Nod32 sinsp comp icons removed Sammenlikne er bare til stede i den aktive loggen, ikke i loggen den sammeliknes med. Elementer som er markert med Nod32 sinsp comp icons added Sammenlikne er på den annen side bare til stede i den åpnede loggen, ikke i den aktive.

Beskrivelse av symboler som kan vises ved siden av elementer:

Nod32 sinsp comp icons added Sammenlikne ny verdi, ikke til stede i den forrige loggen
Nod32 sinsp comp icons added in branch Sammenlikne trestrukturdel inneholder nye verdier
Nod32 sinsp comp icons removed Sammenlikne fjernet verdi, bare til stede i den forrige loggen
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Sammenlikne trestrukturdel inneholder fjernede verdier
Nod32 sinsp comp icons replaced Sammenlikne verdi/fil er blitt endret
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Sammenlikne trestrukturdel inneholder endrede verdier/filer
Nod32 sinsp comp icons got lower Sammenlikne risikonivået er blitt lavere / det var høyere i den forrige loggen
Nod32 sinsp comp icons got higher Sammenlikne risikonivået er blitt høyere / det var lavere i den forrige loggen

Forklaringsdelen som vises nederst til venstre, inneholder alle symbolene og viser også navnene på loggene som sammenliknes.

Nod32 sinsp comp bar Sammenlikne

Enhver sammenlikningslogg kan lagres i en fil og åpnes senere.

Eksempel:

Generer og lagre en logg, som registrerer originalinformasjon om systemet, i en fil med navnet forrige.xml. Etter at det er gjort endringer i systemet, åpner du SysInspector og genererer en ny logg. Lagre den i en fil med navnet gjeldende.xml.
Når du vil spore endringer mellom de to loggene, navigerer du til Fil -> Sammenlikne logger. Programmet vil opprette en sammenlikningslogg som viser forskjellene mellom loggene.

Samme resultat kan oppnås ved at du skriver følgende på kommandolinjen:

SysIsnpector.exe current.xml previous.xml

 

Sammenlikne