Hurtigtaster

Her er noen hurtigtaster du kan bruke når du arbeider med ESET SysInspector:

Fil  
Ctrl+O åpner eksisterende logg
Ctrl+S  lagrer opprettede logger 
   
Generer   
Ctrl+G standard kontroll av systemstatus
Ctrl+H utfører en systemkontroll som også kan logge følsom informasjon (gjeldende brukernavn, datamaskinnavn, domenenavn, gjeldende brukerprivilegier, miljøvariabler og alle IP-adresser gjøres om til domenenavn). Alle adresser gjøres også om til domenenavn.
   
Elementfiltrering  
1, O ok, elementer på risikonivå 1-9 vises
2 ok, elementer på risikonivå 2-9 vises
3 ok, elementer på risikonivå 3-9 vises
4, U ukjent, elementer på risikonivå 4-9 vises
5 ukjent, elementer på risikonivå 5-9 vises
6 ukjent, elementer på risikonivå 6-9 vises
7, B risikofylt, elementer på risikonivå 7–9 vises
8 risikofylt, elementer på risikonivå 8–9 vises
9 risikofylt, elementer på risikonivå 9 vises
- øker risikonivået
+ reduserer risikonivået
   
Vis  
Ctrl+3 viser alle detaljer
Ctrl+2 viser noen detaljer
Ctrl+1 grunnleggende visning
Tilbaketast går ett trinn tilbake
Mellomromstast går ett trinn frem
Ctrl+W utvider tre
Ctrl+Q skjuler tre
   
Andre kontroller  
Ctrl+T går til den opprinnelige plasseringen til elementet etter valg i søkeresultater
Ctrl+P viser grunnleggende informasjon om et element
Ctrl+A viser all informasjon om et element
Ctrl+C kopierer treet til gjeldende element
Ctrl+X kopierer elementer
Ctrl+B finner informasjon om valgte filer på Internett
Ctrl+L åpner mappen hvor den valgte filen ligger
Ctrl+R åpner den tilhørende oppføringen i verktøyet for registerredigering
Ctrl+Z kopierer banen til en fil (hvis elementet er knyttet til en fil)
Ctrl+F går til søkefeltet
Ctrl+D lukker søkeresultatene
   
Sammenlikner  
Ctrl+Alt+O åpner opprinnelig logg / sammenlikningslogg
Ctrl+Alt+R avbryter sammenlikning
Ctrl+Alt+1 viser alle elementer
Ctrl+Alt+2 viser bare tilføyde elementer, loggen vil vise elementene i gjeldende logg
Ctrl+Alt+3 viser bare fjernede elementer, loggen vil vise elementene i forrige logg
Ctrl+Alt+4 viser bare utskiftede elementer (inkl. filer)
Ctrl+Alt+5 viser bare forskjeller mellom logger
Ctrl+Alt+C viser sammenlikning
Ctrl+Alt+N viser gjeldende logg
Ctrl+Alt+P åpner forrige logg
   
Diverse  
F1 viser hjelp
Alt+F4 lukker programmet
ALT+SHIFT+F4 lukker programmet uten å spørre

 

Hurtigtaster