SysInspector som en del av ESET NOD32 Antivirus

Når du skal åpne SysInspector-delen i ESET NOD32 Antivirus, klikker du Verktøy > SysInspector. Styringssystemet i SysInspector-vinduet likner på det vi finner for skannelogger eller planlagte oppgaver. Alle operasjoner med systemavbildning – opprette, vise, sammenlikne, fjerne og eksportere – er bare ett eller to klikk unna.

SysInspector-vinduet inneholder grunnleggende informasjon om de opprettede avbildningene, for eksempel opprettingstid, kort kommentar, navn på brukeren som opprettet avbildningen, og status på avbildningen.

Når du skal sammenlikne, legge til eller fjerne avbildninger, bruker du de aktuelle knappene under avbildningslisten i SysInspector-vinduet. Disse alternativene finner du også på hurtigmenyen. Når du skal vise den valgte systemavbildningen, velger du Vis på hurtigmenyen. Når du skal eksportere den valgte avbildningen til en fil, høyreklikker du avbildningen og velger Eksporter. Her er en detaljert beskrivelse av de tilgjengelige alternativene:

Sammenlikne – med denne kan du sammenlikne to eksisterende logger, for eksempel hvis du ønsker å spore endringer mellom gjeldende logg og en eldre. For at dette alternativet skal tre i kraft, må du velge to avbildninger som skal sammenliknes.
Legg til oppretter et nytt arkiv. Men først må du lage en kort kommentar om arkivet. Hvis du vil se avbildningsfremdriften (av den genererte avbildningen) i prosent, kan du se Status-kolonnen. Alle fullførte avbildninger markeres med Opprettet-status.
Fjern – fjerner oppføringer fra listen
Vis – viser den valgte avbildningen. Alternativt kan du dobbeltklikke på den valgte oppføringen.
Eksporter – lagrer den valgte oppføringen i en XML-fil (også i en zippet versjon)

 

SysInspector som en del av ESET NOD32 Antivirus