Tjenesteskript

Tjenesteskript er et verktøy som hjelper kunder som bruker ESET SysInspector. Det brukes til å fjerne uønskede objekter fra systemet.

Tjenesteskript gjør at brukeren kan eksportere hele SysInspector-loggen, eller deler av denne. Etter eksporten kan du markere uønskede objekter for sletting. Deretter kan du kjøre den modifiserte loggen til å slette markerte objekter.

Tjenesteskript passer for avanserte brukere med erfaring i å løse systemproblemer. Ukvalifiserte endringer kan deaktivere operativsystemet.

Eksempel:
Hvis du har mistanke om at datamaskinen har fått et virus som ikke er blitt oppdaget av antivirusprogrammet, følger du den trinnvise instruksen nedenfor:

  • Kjør ESET SysInspector for å generere en ny systemavbildning.
  • Velg det første elementet i delen til venstre (i trestrukturen), trykk på Ctrl og velg det siste elementet for å markere alle elementene. Slipp Ctrl-tasten.
  • Høyreklikk på de valgte objektene, og velg Eksporter til tjenesteskript på hurtigmenyen.
  • De valgte objektene vil bli eksportert til en ny logg
  • Dette er det viktigste trinnet i hele prosedyren: Åpne den nye loggen og endre attributtet – til + for alle objekter du vil fjerne. Pass på så du ikke markerer objekter som kreves for at systemet skal fungere.
  • Åpne ESET SysInspector, klikk Fil > Kjør tjenesteskript og angi banen til skriptet
  • Klikk på OK for å kjøre skriptet

 

Tjenesteskript