Vanlige spørsmål

Fjerner ESET SysInspector skadelig programvare?

For tiden har ESET SysInspector ikke mulighet til å gjøre endringer på datamaskiner. Det er kun laget for analyse, ikke for konkrete tiltak mot skadelig programvare. Hvis du trenger et program som fjerner skadelig programvare, kan du laste ned en prøveversjon av programvaren vår herfra eller bruke gratisprogrammet ESET Online Scanner.

Krever ESET SysInspector administratorrettigheter for å kunne kjøres?

ESET SysInspector krever ikke administratorrettigheter for å kunne kjøres, men en del av informasjonen som samles inn, er bare tilgjengelig fra en administratorkonto. Hvis du kjører programmet som vanlig bruker eller begrenset, vil det samles inn mindre informasjon om datamaskinmiljøet.

Oppretter ESET SysInspector en loggfil?

ESET SysInspector kan opprette en loggfil med konfigurasjonen til datamaskinen. Hvis du vil lagre en slik fil, velger du Fil > Lagre logg fra hovedmenyen. Loggfiler lagres i XML-format. Filene lagres som standard i katalogen %USERPROFILE%\My Documents\, med filnavnkonvensjonen “SysInpsector-%COMPUTERNAME%-YYMMDD-HHMM.XML”. Du kan om ønskelig endre loggfilens plassering og navn før du lagrer den.

Hvordan viser jeg ESET SysInspector-loggfilen?

Når du vil vise en loggfil opprettet med ESET SysInspector, kjører du programmet og velger Fil > Åpne logg fra hovedmenyen. Du kan også dra og slippe filer på ESET SysInspector-programmet. Hvis du ofte har behov for å vise ESET SysInspector-loggfiler, anbefaler vi at du oppretter en snarvei til filen SYSINSPECTOR.EXE på skrivebordet. Da kan du vise loggfilene ved å dra og slippe dem på snarveien.

Er det mulig å skaffe en spesifikasjon av loggfilformatet? Hva med en SDK (programutviklingspakke)?

For tiden finnes det verken en spesifikasjon av loggfilene eller en SDK, noe som skyldes at programmet fortsatt er under utvikling. Når programmet er endelig utgitt, kan det hende at vi gjør dette tilgjengelig, avhengig av kundenes tilbakemeldinger og behov.

Hvordan vurderer ESET SysInspector risikoen knyttet til bestemte objekter?

ESET SysInspector tildeler som regel risikonivå til objekter (filer, prosesser, registernøkler osv.) ved å bruke en rekke heuristiske regler som undersøker egenskapene til hvert objekt og deretter vurderer potensialet for skadelig aktivitet. Basert på denne heuristikken tildeles objektene et risikonivå fra “1 – OK (grønt)” til “9 – Risikofylt (rødt)”. I venstre navigasjonsrute er de ulike delene farget etter det høyeste risikonivået som forekommer blant objektene i den aktuelle delen.

Betyr risikonivå “6 – Ukjent (rødt)” at et objekt er farlig?

Evalueringene til ESET SysInspector garanterer ikke at et objekt er skadelig – denne beslutningen bør tas av en sikkerhetsekspert. Det ESET SysInspector er laget for, er å gi sikkerhetseksperter en rask evaluering slik at de vet hvilke objekter de kan undersøke nærmere med hensyn til uvanlig oppførsel.

Hvorfor kobler ESET SysInspector seg til Internett når det kjøres?

I likhet med mange andre programmer har ESET SysInspector et “sertifikat” som er signert med en digital signatur som sikrer at programvaren er utgitt av ESET og ikke er endret. For å kunne verifisere sertifikatet kontakter operativsystemet en sertifikatautoritet for å verifisere identiteten til programvareutgiveren. Dette er normal oppførsel for alle digitalt signerte programmer under Microsoft Windows.

Hva er Anti-Stealth-teknologi

Anti-Stealth-teknologien gir effektiv oppdaging av rootkits.
Hvis systemet angripes av skadelig kode som oppfører seg som en rootkit, er det fare for at data kan skades, gå tapt eller bli stjålet fra brukeren. Uten et spesielt anti-rootkit-verktøy er det nesten umulig å oppdage rootkits.

 

Vanlige spørsmål