Arbeide med ESET SysRescue

For at rednings-CD/DVD/USB-en skal fungere effektivt, må du oppgi at datamaskinen startes fra ESET SysRescue-oppstartsmediet. Oppstartsprioriteten kan endres i BIOS. Du kan ellers velge å åpne oppstartsmenyen mens datamaskinen startes, som regel ved å trykke på en av F9–F12 tastene, avhengig av hvilke hovedkort/BIOS-versjon du har.

ESS/ENA startes etter at datamaskinen er startet. Siden ESET SysRescue bare brukes i bestemte situasjoner, vil ikke alle beskyttelsesmodulene og programfunksjonene i ESS/ENA være påkrevd. Som regel kreves bare Datamaskinskanning, Oppdater og enkelte deler av Oppsett. Evnen til å oppdatere virussignaturdatabasen er den viktigste funksjonen i ESET SysRescue. Det anbefales at du oppdaterer programmet før du gjennomfører en datamaskinskanning.

 

Arbeide med ESET SysRescue