Vanlig

Vanlig installasjon egner seg for brukere som vil installere ESET NOD32 Antivirus med de vanligste innstillingene. Standardinnstillingene i programmet gir maksimalt beskyttelsesnivå, noe som blir verdsatt av brukere med mindre datakunnskaper, og som ikke vil konfigurere detaljerte innstillinger.

Det første og svært viktige trinnet er å oppgi brukernavn og passord slik at programmet kan oppdateres automatisk. Uten dette kan ikke programmet gi deg konstant beskyttelse.

Skriv inn brukernavn og passord, dvs. de godkjenningsdataene du mottok da du kjøpte eller registrerte produktet, i de riktige feltene. Hvis du ikke har brukernavn og passord tilgjengelig nå, velger du alternativet Angi oppdateringsparametere senere. Du kan skrive inn godkjenningsdataene direkte i programmet når som helst.

Det neste trinnet i installasjonen er konfigurering av varslingssystemet ThreatSense.Net. Varslingssystemet ThreatSense.Net hjelper deg med å sikre at ESET alltid er informert om nye infiltreringer slik at det raskt kan beskytte systemet ditt. Systemet tillater innsending av nye trusler til ESETs viruslaboratorium, hvor de blir analysert, behandlet og lagt til i virussignaturdatabasene.

Merk alternativet Aktiver varslingssystemet ThreatSense.Net for å aktivere denne funksjonen. Klikk Avansert oppsett hvis du endre detaljerte innstillinger for innsending av mistenkelige filer.

Det neste trinnet i installasjonen er å konfigurere beskyttelse mot potensielt uønskede programmer. Potensielt uønskede programmer er ikke nødvendigvis ment å skulle skade, men de kan påvirke ytelsen til operativsystemet ditt på en bestemt måte. Slik programmer krever vanligvis godkjennelse ved installasjon. Det skyldes at de ofte er en del av installasjonen av andre programmer, og det kan være vanskelig å legge merke til dem under installasjonen. installasjon av potensielt uønskede programmer kan ofte ha en negativ innvirkning på funksjonen til operativsystemet

Merk alternativet Aktiver gjenkjenning av potensielt uønskede programmer for å la ESET NOD32 Antivirus gjenkjenne denne trusseltypen. Vi anbefaler at du aktiverer dette alternativet.

Det siste trinnet i den vanlige installasjonen er å bekrefte installasjonen ved å klikke knappen Installer.

 

Vanlig