Oppsett for oppdatering

Delen oppsett for oppdatering spesifiserer oppdateringskildens informasjon, slik som oppdateringsservere og autentiseringsdata for disse serverne. Som standard er feltet Oppdateringsserver satt til Velg automatisk. Denne verdien sikrer at oppdateringsfiler blir lastet ned fra ESETs oppdateringsservere mens nettverkstrafikken til de individuelle oppdateringsserverne blir tatt i betraktning. Alternativene for oppsett for oppdatering er tilgjengelig fra Avansert oppsett, under Oppdater.

Nod32 ea config update source Oppsett for oppdatering

Listen over eksisterende oppdateringsservere er tilgjengelig via rullegardinmenyen under Oppdateringsserver. For å legge til en ny oppdateringsserver, klikker du Rediger i delen Oppdater innstillinger for valgt profil og klikker deretterLegg til.

Autentisering for oppdateringsservere gis etter Brukernavn og Passord som ble generert og sendt til brukerne av ESET etter kjøp av produktlisensen.

 

Oppsett for oppdatering