Koble til LAN

Advarsel

Når enten alternativet Gjeldende bruker eller Spesifisert bruker er aktivert, kan det oppstå en feil ved endring av programmets identitet til den ønskede brukeren. Dette er grunnen til at vi anbefaler å legge inn godkjenningsdata for LAN i hovedoppdateringsoppsettet. I denne oppdateringsoppsettsdelen skal godkjenningsdata angis som følger: domene_navn\bruker (hvis det er en arbeidsgruppe skriver du inn arbeidsgruppe_navn\navn) og brukerens passord. Ved oppdatering fra HTTP-versjonen av den lokale serveren er det ikke nødvendig med godkjennelse.

Ved oppdatering fra en lokal server med NT-basert operativsystem, er godkjenning for hver nettverkstilkobling påkrevd som standard. I de fleste tilfeller har ikke en lokal systemkonto tilstrekkelige tilgangsrettigheter til speilmappen (som inneholder kopier av oppdateringsfiler). Hvis dette er tilfelle, skriver du inn brukernavn og passord i oppdateringsoppsettsdelen eller angir en konto som programmet kan bruke for å få tilgang til den speilede oppdateringsserveren.
For å konfigurere en slik konto, bytter du til LAN-kategorien.  Delen Koble til LAN som tilbyr alternativene Systemkonto (standard), Gjeldende bruker og Spesifisert bruker.

Nod32 ea config update lan Koble til LAN

Velg alternativet Systemkonto for å bruke systemkontoen til godkjenning. Vanligvis skjer det ingen godkjenningsprosess hvis det ikke er oppgitt godkjenningsdata i hovedoppdateringsoppsettet.
For å sikre at programmet godkjenner seg selv med en gjeldende pålogget brukerkonto, velger du Gjeldende bruker. Ulempen med denne løsningen er at programmet ikke kan koble til oppdateringsserveren med mindre en bruker er logget på.
Velg Spesifisert bruker hvis du vil at programmet skal bruke en spesifisert brukerkonto for godkjenning.

Standardalternativet for LAN-tilkobling er Systemkonto.

Koble til LAN