Oppdateringsmodus

Kategorien Oppdateringsmodus inneholder alternativer relatert til oppdatering av programkomponenter.

I delen Oppdatering av programkomponent er tre alternativer tilgjengelig:    

  • Ikke oppdater programkomponenter
  • Alltid oppdater programkomponenter
  • Spør før nedlasting av programkomponenter 

Ved å velge alternativet Ikke oppdater programkomponenter sikrer du nye systemkomponentoppdateringer fra ESETikke blir lastet ned og ingen oppdatering av programkomponenter finner sted på den bestemte arbeidsstasjonen. Alternativet Alltid oppdater programkomponenter betyr at oppdatering av programkomponenter blir utført hver gang en ny oppdatering er tilgjengelig på ESETs oppdateringsservere, og at programkomponenter blir oppgradert til den nedlastede versjonen. Velg det tredje alternativet, Spør før nedlasting av programkomponenter hvis du vil at programmet skal be brukeren om å bekrefte nedlasting oppdaterte programkomponenter når slike oppdateringer blir tilgjengelige. I slike tilfeller vises et dialogvindu med informasjon om de tilgjengelige oppdateringene og mulighet til å bekrefte eller avslå nedlasting. Hvis du bekrefter, blir oppdateringer lastet ned og nye programkomponenter blir installert.
Standardalternativet for oppdatering av programkomponenter er Spør før nedlasting av programkomponenter.

Nod32 ea config update mode Oppdateringsmodus

Etter at en programkomponent er oppdatert, må systemet startes på nytt for å få full funksjonalitet i alle moduler. Delen Start på nytt etter oppgradering av programkomponent lar brukeren velge ett av følgende tre alternativer:

  • Aldri start datamaskinen på nytt
  • Spør om å starte datamaskinen på nytt
  • Start datamaskinen på nytt uten å varsle om det

Standardalternativet for å starte på nytt er Spør om å starte datamaskinen på nytt. Hvilket alternativ for oppdatering av programkomponenter i kategorien Oppdateringsmodus som er best, avhenger av hver individuelle arbeidsstasjon, ettersom det er dem innstillingene gjelder for. Vær oppmerksom på at det er forskjeller mellom arbeidsstasjoner og servere – for eksempel kan automatisk omstart av serveren etter en programoppdatering forårsake alvorlig skade.

Oppdateringsmodus