Oppdatering fra speilet

Det er to grunnleggende varianter av tilgang til speil – mappen med oppdateringsfiler kan presenteres som et speil av en delt nettverksmappe eller som et speil av en HTTP-server.

Tilgang til speilet med en intern HTTP-server

Advarsel

Hvis du vil tillate tilgang til oppdateringsfiler via HTTP-serveren, må speilmappen og ESET NOD32 Antivirus-eksemplaret som oppretter den, være på samme datamaskin.

Denne varianten er standardinnstillingen som er angitt i den forhåndsdefinerte programkonfigurasjonen, så for å gi tilgang til speilet med bruk av HTTP-serveren, går du til Avansert oppsett for oppdatering (kategorien Speil) og velger alternativet Opprett oppdateringsspeil.

I Avansert oppsett for speil kan du angi hvilken Port HTTP-serveren skal lytte til, i tillegg til type Autentisering HTTP-serveren skal bruke. Standardinnstillingen er at Serverport er satt til 2221. Alternativet Autentisering definerer autentiseringsmetoden som blir brukt for tilgang til oppdateringsfilene. Følgende alternativer er tilgjengelig: INGEN, Grunnleggende, NTLM. Velg Grunnleggende for å bruke base64-kryptering med grunnleggende autentisering av brukernavn og passord. Alternativet NTLM gir kryptering med en trygg krypteringsmetode. Autentiseringen bruker brukeren som er opprettet på arbeidsstasjonen og som deler oppdateringsfilene. Standardinnstillingen er INGEN , noe som gir tilgang til oppdateringsfilene uten for autentisering.

Nod32 ea config update mirror advance Oppdatering fra speilet

Etter at konfigurasjonen av speilet er fullført, går du til arbeidsstasjonen og legger til en ny oppdateringsserver i formatet http://IP_adresse_til_din_server:2221. For å gjøre dette, følger du trinnene nedenfor:

  • åpne Avansert oppsett for ESET NOD32 Antivirus, og klikk grenen Oppdater.
  • klikk Rediger… ved siden av Oppdater server, og legg til en ny server med følgende format: http://IP_adresse_til_din_server:2221
  • velg denne nyopprettede serveren fra listen over oppdateringsservere

Tilgang til speilet via systemdeler

Først må du opprette en delt mappe på en lokal stasjon eller nettverksstasjon. Når du oppretter mappen for speilet, må du gi skrivetilgang til brukeren som skal lagre filer i mappen og lesetilgang til alle brukere som skal oppdatere ESET NOD32 Antivirus fra speilmappen.

Deretter fortsetter du med konfigurasjon av tilgang til speilet i delen Avansert oppsett for oppdatering (kategorien Speil) ved å deaktivere alternativet Last ned oppdateringsfiler via intern HTTP-server. Dette alternativet er aktivert som standard i programinstallasjonspakken.

Merk

For at alt skal fungere riktig, må banen til speilmappen være angitt som en UNC-bane. Det er ikke sikkert at oppdateringer fra nettverksstasjoner vil fungere.

Hvis den delte mappen ligger på en annen datamaskin i nettverket, må du angi autentisering for tilgang til den andre datamaskinen. For å angi autentiseringsdata, går du til ESET NOD32 Antivirus Avansert oppsett > Koble til LAN som. Denne innstillingen er den samme som for oppdatering, som beskrives i kapitlet Koble til LAN.

Etter at speilkonfigurasjonen er fullført, fortsetter du med arbeidsstasjonene og angir \\UNC\BANE som oppdateringsserver. Denne operasjonen kan du utføre på følgende måter:

  • åpne ESET NOD32 Antivirus Avansert oppsett (F5), og klikk Oppdater
  • klikk Rediger… ved siden av Oppdateringsserver, og legg til en ny server på formen \\UNC\BANE
  • velg denne nyopprettede serveren fra listen over oppdateringsservere

 

Oppdatering fra speilet