Oppdater profiler

For de forskjellige oppdateringskonfigurasjonene kan du opprette brukerdefinerte oppdateringsprofiler som kan brukes til en bestemt oppdateringsoppgave. Det er spesielt nyttig å opprette forskjellige oppdateringsprofiler for mobile brukere, ettersom egenskapene til Internett-tilkobligen jevnlig endres. Ved å endre oppdateringsoppgaven kan mobile brukere speisifisere at hvis det ikke er mulig å oppdatere programmet med konfigurasjonen som er angitt i Min profil, blir oppdateringen utført med en alternativ profil.
Vinduet Valgt profil viser den gjeldende profilen. Standardinnstillingen er at denne oppføringen er satt til alternativet Min profil. For å opprette en ny profil, klikker du først Profiler. Deretter klikker du Legg til, og skriver inn ditt eget Profilnavn. Når du oppretter en ny profil, kan du Kopiere innstillinger fra en eksisterende profil.

I oppsettet av profilen kan du angi hvilken oppdateringsserver programmet skal koble seg til og laste ned oppdateringer fra. Du kan velge en server fra listen over tilgjengelige servere, eller du kan legge til en ny server. Listen over eksisterende oppdateringsservere er tilgjengelig via rullegardinmenyen under Oppdateringsserver. For å legge til en ny oppdateringsserver, klikker du Rediger… i delen Oppdater innstillinger for valgt profil og klikker deretter Legg til.

 

Oppdater profiler