Adware

Adware er en betegnelse på reklamestøttet programvare. Programmer som viser markedsføringsmateriale, faller i denne kategorien. Adware-programmer åpner ofte automatisk et nytt popup-vindu som inneholder reklame, i en nettleser eller endrer hjemmesiden. Adware følger ofte med gratisprogrammer og er en metode utviklere av gratisprogrammer benytter seg av for å dekke utviklingskostnadene til sine (vanligvis nyttige) programmer.
Adware i seg selv er ikke farlig – brukere blir bare forstyrret med reklame. Faren ligger i at adware også kan utføre sporingsfunksjoner (som også spyware gjør).

Hvis du bestemmer deg for å bruke et gratisprodukt, bør du være spesielt oppmerksom på installasjonsprogrammet. De fleste installasjonsprogrammer vil varsle deg om installasjon av et ekstra adware-program. Du kan ofte avbryte installasjonen og installere programmet uten adware. Det er imidlertid noen programmer som ikke kan installeres uten adware, eller som får begrenset funksjonalitet. Dette betyr at adware ofte får tilgang til systemet på en “lovlig” måte, siden brukeren godtar det. I dette tilfellet er det bedre å være føre var.

Hvis det oppdages en fil som er adware på datamaskinen, anbefales det å slette den, siden det er høy sannsynlighet for at den inneholder skadelig kode.

Adware