Brukergrensesnitt

Du kan endre konfigurasjonsalternativene for brukergrensesnittet i ESET NOD32 Antivirus for å få et arbeidsmiljø som er tilpasset dine behov.

Konfigurasjonsalternativene for brukergrensesnittet i ESET NOD32 Antivirus er tilgjengelige fra Avansert oppsett (F5) > Brukergrensesnitt.

I delen Brukergrensesnittelementer kan du bytte til Avansert modus. Avansert modus viser flere detaljerte innstillinger og flere av kontrollene i ESET NOD32 Antivirus.

Det grafiske brukergrensesnittet bør deaktiveres hvis de grafiske elementene reduserer ytelsen til maskinen eller forårsaker andre problemer. På samme måte kan det grafiske grensesnittet slås av for svaksynte brukere, fordi det kan komme i konflikt med spesialprogrammer som brukes til lesing av tekst på skjermen.

Hvis du vil deaktivere velkomstbildet i ESET NOD32 Antivirus, deaktiverer du alternativet Vis velkomstbilde ved oppstart.

Øverst i skjermbildet til ESET NOD32 Antivirus finnes det en standardmeny som du kan aktivere eller deaktivere basert på alternativet Bruk standardmeny.
Hvis alternativet Vis verktøytips er aktivert, blir det vist en kort beskrivelse av alle alternativene når musepekeren plasseres over alternativet. Med alternativet Velg aktivt kontrollelement markerer systemet elementer som er under det aktive området til musepekeren.

I delen Effekter kan du endre elementer i det grafiske grensesnittet. Det viktigste her er bruken av animerte kontroller, sammen med hastigheten til animasjonene som kan økes og senkes. På samme måte er det mulig å aktivere bruken av animerte ikoner ved utførelsen av ulike oppgaver. Hvis du vil at programmet skal gi et lydsignal når det skjer en viktig hendelse, bruker du alternativet Bruk lydsignal.

 

Brukergrensesnitt