Varsler og meldinger

I delen Oppsett av varsler og meldinger under Brukergrensesnitt kan du konfigurere hvordan varselmeldinger og systemmeldinger skal behandles i ESET NOD32 Antivirus.

Det første elementet er Vis varsler. Hvis du deaktiverer dette alternativet, vil det ikke bli vist noen varselvinduer. Dette passer bare i et begrenset omfang spesielle situasjoner. For de fleste brukere anbefaler vi standardalternativet (aktivert).

Hvis du vil lukke popup-vinduer automatisk etter en bestemt tid, velger du alternativet Lukk meldingsvinduer automatisk (sek.). Hvis ikke vinduet blir lukket av brukeren, blir det lukket etter at den angitte tiden er utløpt.

Meldinger på skrivebordet og tipsbobler er til informasjon og krever ingen handling fra brukeren. De vises i systemområdet nederst i høyre hjørne på skjermen. Hvis du vil aktivere visning av varsler på skrivebordet, velger du alternativet Vis varsler på skrivebordet. Du kan endre mer detaljerte alternativer – visningstiden for skrivebordsmeldinger og vindusgjennomsiktigheten – ved på klikke knappen Konfigurer meldinger… . Hvis du vil se hvordan varslene ser ut, kan du klikke knappen Forhåndsvisning. Hvis du vil konfigurere hvor lenge tipsboblene skal vises, kan du gå til alternativet Vis tipsbobler i oppgavelinjen i (sek.).

Nod32 ea config alert Varsler og meldinger

I den nedre delen av oppsettvinduet Varsler og meldinger finnes alternativet Vis kun meldinger som krever at brukeren foretar seg noe. Med dette alternativet kan du slå av og på visning av varsler og meldinger som ikke krever at brukeren foretar seg noe. Den siste funksjonen i denne delen spesifiserer adresser for meldinger i et flerbrukersystem. I feltet På flerbrukersystem, vis meldinger på skjermen til denne brukeren: kan du definere hvem som skal motta viktige meldinger fra ESET NOD32 Antivirus. Dette vil normalt være en systemansvarlig eller en nettverksansvarlig. Dette alternativet er spesielt nyttig for terminalservere hvis alle systemmeldinger sendes til den systemansvarlige.

 

Varsler og meldinger