Ekstern administrering

Ekstern administrering er et kraftig verktøy for å vedlikeholde retningslinjer for sikkerhet og for å få oversikt over den generelle sikkerhetshåndteringen i nettverket. Ekstern administrering er spesielt nyttig for større nettverk. Ekstern administrering gir ikke bare økt sikkerhetsnivå, men det gjør også ESET NOD32 Antivirus enklere å bruke på arbeidsstasjoner.
Dialogvinduet Ekstern administrering er tilgjengelig fra hovedskjermen i ESET NOD32 Antivirus. Klikk Oppsett > Legg inn hele treet for avansert oppsett > Diverse > Ekstern administrering.

Oppsettsvinduet tilbyr aktivering av modus for ekstern administrering. Dette oppnår du ved å først velge Koble til server for ekstern administrering. Du får deretter tilgang til de andre alternativene som er beskrevet nedenfor:

  • Serveradresse - nettverksadressen til serveren der serveren for ekstern administrering er installert.
  • Port – dette feltet inneholder en forhåndsdefinert serverport brukt for tilkobling. Vi anbefaler at du beholder den forhåndsdefinerte portinnstillingen 2222.
  • Intervall mellom tilkobling mot server (min.) – Dette angir hvor ofte ESET NOD32 Antivirus vil koble til serveren for ekstern administrering for å sende data. Med andre ord blir informasjonen sendt etter tidsintervallene som er definert her. Hvis 0 er angitt, blir informasjon sendt hvert 5. sekund.
  • Server for ekstern administrering krever autentisering - Lar deg angi et passord for tilkobling til serveren for ekstern administrering.

Klikk OK for å bekrefte endringene og ta i bruk innstillingene, så bruker ESET NOD32 Antivirus dem for å koble til den eksterne serveren.

 

Ekstern administrering