Gjenopprette fra karantene

Advarsel

Etter en gjenoppretting fra karantene, må alle filer kontrolleres for skadelig kode.

Filer som er lagt i karantene, kan gjenopprettes til den opprinnelige plasseringen. Bruk funksjonen Gjenopprett til dette formålet. Funksjonen er tilgjengelig fra hurtigmenyen ved å høyreklikke en fil i karantenevinduet. Hurtigmenyen har også alternativet Gjenopprett til, som lar brukeren gjenopprette til en annen plassering enn den opprinnelige plasseringen filen ble slettet fra. Hurtigmenyalternativet Gjenopprett og utelat fra skanning sørger for at den rapporterte trusselen ikke oppdages i filen. Selve filen gjenopprettes til den opprinnelige plasseringen. Det er viktig å skjønne at selv om filen ikke vil bli gjenkjent som en spesifikk trussel, vil den likevel bli gjenkjent som fil. Hvis filen på et senere tidspunkt blir infisert med annen skadelig programvare, vil dette derfor bli gjenkjent av antivirusmodulen. Denne typen utelukkelse er kun mulig for bestemte infiltrasjonstyper.

Merk

Hvis programmet ved en feiltakelse legger en harmløs fil i karantene, kan du utelate filen fra skanning etter gjenoppretting og sende filen til ESETs brukerstøtte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjenopprette fra karantene