Kommandolinje

Antivirusmodulen til ESET NOD32 Antivirus kan startes fra kommandolinjen – manuelt (med kommandoen “ecls”) eller med en seriell fil (“bat”).

Følgende parametere og brytere kan brukes når du kjører skanning ved behov fra kommandolinjen:

Generelle alternativer:   
–help vis hjelp og avslutt
–version vis opplysninger om versjon og avslutt
–base-dir=MAPPE last inn moduler fra MAPPE
–quar-dir=MAPPE sett MAPPE i karantene
–aind vis aktivitetsindikator
–auto skanner alle harddisker i rensingmodus
   
Mål:  
–files skann filer (standard)
–no-files ikke skann filer
–boots skann oppstartssektorer (standard)
–no-boots ikke skann oppstartssektorer
–arch skann arkiver (standard)
–no-arch ikke skann arkiver
–max-archive-level=NIVÅ maksimalt NIVÅ for arkivnesting
–scan-timeout=GRENSE skann arkiver i maksimalt GRENSE sekunder. Hvis skannetiden når denne grensen, vil skanningen av arkivet stoppe, og skanningen fortsetter med neste fil
–max-arch-size=STØRRELSE skann bare de første STØRRELSE byte i arkivet (standard 0 = ubegrenset)
–mail skann e-postfiler
–no-mail ikke skann e-postfiler
–sfx skann selvutpakkende arkiver
–no-sfx ikke skann selvutpakkende arkiver
–rtp skann runtime packers
–no-rtp ikke skann runtime packers
–exclude=MAPPE utelukk MAPPE fra skanning (eksempel på utelukking av flere mapper: –utelukk <første>,<andre>,…)
–subdir skann undermapper (standard)
–no-subdir ikke skann undermapper
–max-subdir-level=NIVÅ maksimalt NIVÅ for undermappenesting (standard 0 =ubegrenset)
–symlink følg symbolske koblinger (standard)
–no-symlink hopp over symbolske koblinger
–ext-exclude=FILENDELSER utelat FILENDELSER, som er skilt med kolon, fra skanning
   
Metoder:   
–adware skann etter Adware/Spyware/Riskware
–no-adware ikke skann etter Adware/Spyware/Riskware
–unsafe skann etter potensielt usikre programmer
–no-unsafe ikke skann etter potensielt usikre programmer
–unwanted skann etter potensielt uønskede programmer
–no-unwanted ikke skann etter potensielt uønskede programmer
–pattern bruk signaturer
–no-pattern ikke bruk signaturer
–heur aktiver heuristikk
–no-heur deaktiver heuristikk
–adv-heur aktiver avansert heuristikk
–no-adv-heur deaktiver avansert heuristikk
   
Rensing:   
–action=HANDLING utfør HANDLING på infiserte objekter. Tilgjengelige handlinger: none, clean, prompt
–quarantine kopier infiserte filer til Karantene (supplerer HANDLING)
–no-quarantine ikke kopier infiserte filer til Karantene
   
Logger:   
–log-file=FIL logger utdata til FIL
–log-rewrite overskriv utdatafil (standard er tilføy)
–log-all logger også rensefiler
–no-log-all logger ikke rensefiler (standard)

Mulige avslutningskoder for skanningen:

Merk

Avslutningskoder større enn 100 betyr at filen ikke ble skannet og dermed kan være infisert.

0 – ingen trussel funnet
1 – infiltrasjon funnet og fjernet
10 – noen filer ble ikke skannet
50 – enkelte infiserte filer gjenstår
100 – annen feil

 

Kommandolinje