Loggfiler

Loggfiler inneholder informasjon om viktige programhendelser og gir en oversikt over trusler som er oppdaget. Loggføring er et viktig verktøy ved systemanalyse, problem- og risikooppdagelse og -evaluering og feilsøking. Loggføring utføres aktivt i bakgrunnen uten at brukeren trenger å foreta seg noe. Informasjonen registreres på bakgrunn av de gjeldende detaljnivåinnstillingene og kan vises og arkiveres.

Loggfiler er tilgjengelige fra hovedvinduet i ESET Smart Security ved å klikke Verktøy > Loggfiler. I rullegardinmenyen øverst i Loggfiler-vinduet kan du velge og vise ønsket loggtype. Følgende loggtyper er tilgjengelige:

  • Trusler som er oppdaget – Informasjon om hendelser knyttet til oppdagelse av infiltrasjoner
  • Hendelser – Handlinger som er utført av ESET Smart Security (dette alternativet er beregnet på systemadministratorer og brukere som skal feilsøke problemer)
  • Datamaskinskanning etter behov – Alle fullførte skanninger (dobbeltklikk på en oppføring for å vise detaljer)
  • Logg for ESET Personlig brannmur – Tilkoblinger som er oppdaget av og knyttet til den personlige brannmuren (en analyse kan bidra til å identifisere forsøk på å trenge inn i systemet og forhindre uautorisert tilgang)

Alle logger kan kopieres til utklippstavlen. Velg oppføring, og klikk Kopier. Hvis du vil velge flere oppføringer samtidig, holder du inne CTRL-tasten.

Klikk Filter… for å velge bestemte oppføringstyper som skal inkluderes i loggene. Du kan velge mellom fem loggnivåer:

Kritiske advarsler – Det minst detaljerte loggnivået, inneholder kritiske systemfeil (som at virusbeskyttelsen ikke ble startet, den personlige brannmuren ikke virker osv…)
Feil – Feil som “Feil under nedlasting av fil” og kritiske feil
Varsel – Varselsmeldinger og feil
Informative oppføringer – Informative meldinger, inkludert vellykkede oppdateringer, varsler og feil
Diagnostiske oppføringer – Det mest detaljerte nivået, inkluderer nødvendig informasjon for fininnstilling av programmer og alle oppføringene ovenfor

 

Loggfiler