Loggvedlikehold

Loggkonfigurasjon av ESET Smart Security er tilgjengelig fra Oppsett > Legg inn hele treet for avansert oppsett…… > Verktøy > Loggfiler. Du kan velge følgende alternativer for loggfiler:

  • Slett arkiv automatisk – Loggoppføringer som er eldre enn angitt antall dager, blir automatisk slettet.
  • Optimaliser loggfiler automatisk – Loggfilene defragmenteres automatisk hvis den angitte prosentverdien av ubrukte oppføringer overskrides
  • Laveste detaljnivå for logging – Angir detaljnivået for logging

    Tilgjengelige alternativer:

Diagnostiske oppføringer – Det mest detaljerte nivået, inkluderer informasjon for fininnstilling av programmet, og alle oppføringene nedenfor

Informative oppføringer – Informative meldinger, inkludert vellykkede oppdateringer, varsler og feil

Varsel – Varselsmeldinger og feil

Feil – Feil som “Feil under nedlasting av fil” og kritiske feil

Kritiske advarsler – Det minst detaljerte loggnivået, inneholder kritiske systemfeil (som at virusbeskyttelsen ikke ble startet, den personlige brannmuren ikke virker osv…)

Loggvedlikehold