Formålet med å planlegge oppgaver

Planlegger administrerer og starter planlagte oppgaver med forhåndsdefinert konfigurasjon og forhåndsdefinerte egenskaper. Konfigurasjonen og egenskapene inneholder informasjon, som dato og tidspunkt, i tillegg til angitte profiler som skal brukes ved utførelsen av oppgaven.

Formålet med å planlegge oppgaver