Lage nye oppgaver

For å opprette en ny oppgave i Planlegger klikker du Legg til eller velger Legg til fra hurtigmenyen. Fem typer planlagte oppgaver er tilgjengelig:

  • Kjør eksternt program
  • Loggvedlikehold
  • Filkontroll ved systemstart
  • Datamaskinskanning etter behov
  • Oppdater

Nod32 ea scheduler task Lage nye oppgaver

Ettersom Datamaskinskanning etter behov og Oppdater er de mest brukte planlagte oppgavene, vil vi forklare hvordan du legger til en ny oppdateringsoppgave.

Fra rullegardinmenyen Planlagte oppgaver, som viser alle tilgjengelige typer planlagte oppgaver, velger du Oppdater. Fortsett ved å klikke Neste , og skriv inn navnet på oppgaven i Navn på oppgave. Velg hvor ofte oppgaven skal utføres. For dette parameteret er følgende alternativer tilgjengelig: En gang, Gjentatte ganger, Daglig, Ukentlig og Utløst av handling. Andre parametere blir også fastsatt ut fra dette valget. Deretter kan du definere hva som skal skje hvis oppgaven ikke kan utføres eller fullføres til planlagt tid. Følgende tre alternativer er tilgjengelig:

  • Vent til neste planlagte tidspunkt
  • Kjør oppgaven så snart som mulig
  • Kjør oppgaven umiddelbart hvis tiden siden forrige utførelse overskrider angitt intervall (intervallet kan angis etter å markere dette alternativet).

I neste trinn vises et fullstendig sammendrag av informasjonen om den gjeldende planlagte oppgaven. Alternativet Kjør oppgave med bestemte parametere skal aktiveres automatisk. Klikk Fullfør. Et dialogvindu vises, og lar brukeren velge profilene som skal brukes for den planlagte oppgaven. Her kan brukeren angi en primær og alternativ profil, som blir brukt hvis oppgaven ikke kan utføres med den primære profilen. Bekreft ved å klikke OK i vinduet Oppdater profiler. Den nye, planlagte oppgaven blir lagt til listen over gjeldende planlagte oppgaver.

Lage nye oppgaver