ThreatSense.Net

Varslingssystemet ThreatSense.Net er et verktøy som kontinuerlig og umiddelbart informerer ESET om nye infiltrasjoner. Varslingssystemet ThreatSense.Net har toveis trafikk har ett mål – å forbedre beskyttelsen som vi kan tilby deg. Den beste måten å sikre at vi ser nye trusler så snart de vises, er å “koble oss” til så mange av våre kunder som mulig og bruke dem som trusselspeidere. Du har to alternativer:

  • Du kan bestemme deg for å ikke aktivere varslingssystemet ThreatSense.Net. Du mister ikke funksjonalitet i programvaren, og du får fremdeles den beste beskyttelsen som vi kan tilby.
  • Du kan konfigurere varslingssystemet til å sende inn anonym informasjon om nye trusler og hvor den nye trusselkoden ligger, i en enkelt fil. Denne filen kan sendes til ESET for detaljert analyse. Ved å studere disse truslene kan ESET oppdatere sine trusselgjenkjenningsmuligheter. Varslingssystemet ThreatSense.Net vil samle inn informasjon om datamaskinen din som er relatert til nyoppdagede trusler. Denne informasjon kan inkludere et eksempel eller kopi av filen som trusselen ble oppdaget i, banen til den filen, filnavnet, informasjon om dato og tidspunkt, prosessen som trusselen viste seg i på datamaskinen og informasjon om datamaskinens operativsystem. Noe av denne informasjonen kan inneholde personlig informasjon om brukeren av datamaskinen, som brukernavn i en katalogbane. Et eksempel på filinformasjonen som blir sendt inn er tilgjengelig her.

Selv om det er en mulighet for at dette noen ganger kan overføre noe informasjon om deg eller datamaskinen til ESETs trussellaboratorium, blir ikke denne informasjonen brukt til andre formål enn å hjelpe oss med å reagere på nye trusler så raskt som mulig.

Standardinnstillingen er at ESET NOD32 Antivirus spør før det sender mistenkelige filer til ESETs trussellaboratorium for analyse. Du bør merke deg at filer med bestemte filendelser, for eksempel.doc eller .xls, alltid er utelatt fra innsending hvis det oppdages en trussel i dem. Du kan også legge til andre filendelser hvis det er spesielle filer som du eller firmaet ditt vil unngå å sende inn.

Oppsett av ThreatSense.Net er tilgjengelig fra treet for avansert oppsett i Verktøy > ThreatSense.Net. Merk boksen Aktiver varslingssystemet ThreatSense.Net. Dette lar deg aktivere og deretter klikke Avansert oppsett.

ThreatSense.Net