Innsending

I denne delen kan du velge om filer og statistisk informasjon skal sendes inn ved hjelp av ESET Ekstern administrator eller direkte til ESET. Hvis du vil være sikker på at mistenkelige filer og statistisk informasjon blir levert til ESET, velger du alternativet Ved hjelp av ekstern systemansvarlig eller direkte til ESET. Da blir alle filer og all statistikk sendt med alle tilgjengelige hjelpemidler. Innsending av mistenkelige filer ved hjelp av Ekstern administrator sender filer og statistikk til serveren for ekstern administrering, og dette sikrer videresending til ESETs viruslaboratorier. Hvis du har valgt alternativet Direkte til ESET, blir alle mistenkelige filer og all statistisk informasjon sendt til ESETs viruslaboratorium direkte fra programmet.

Når du har filer som venter på å bli sendt inn, er knappen Send inn nå aktivert i dette oppsettvinduet. Klikk denne knappen hvis du vil sende inn filer og statistisk informasjon med en gang.

Merk alternativet Logg sendte data for å aktivere registrering av innsending av filer og statistisk informasjon. Etter hver innsending av en mistenkelig fil eller statistisk informasjon, blir det opprettet en post i hendelsesloggen.

 

Innsending