Mistenkelige filer

I kategorien Mistenkelige filer kan du konfigurere hvordan trusler skal sendes til ESETs viruslaboratorium for analyse.

Hvis du har en fil som oppfører seg mistenkelig, kan du sende den inn til Esets viruslaboratorium for analyse. Hvis det viser seg å være et skadelig program, blir gjenkjenningen av dette lagt til i neste virussignaturoppdatering.

Innsending av filer kan utføres automatisk uten at du blir spurt. Hvis du velger dette alternativet, blir mistenkelige filer sent inn i bakgrunnen. Hvis du vil vite hvilke filer som er sendt inn til analyse, og bekrefte innsendingen, velger du alternativet: Spør før filer sendes inn til analyse.

Hvis du ikke vil sende inn noen filer, velger du: Aldri sende inn. Vær oppmerksom på at hvis du velger ikke å sende inn noen filer til analyse, påvirker det ikke innsending av statistisk informasjon til ESET. Statistisk informasjon konfigureres i en egen oppsettdel som beskrives i neste kapittel.

Send inn filer
Mistenkelige filer blir sendt til ESETs viruslaboratorium for analyse så snart som mulig. Dette alternativet anbefales hvis du har en permanent Internett-tilkobling, og mistenkelige filer kan sendes inn uten forsinkelse. Det andre alternativet er å sende inn mistenkelige filer under oppdatering. Hvis du velger dette alternativet, bli mistenkelige filer samlet og lastet opp til varslingssystemserverne under en oppdatering.

Utelatelsesfilter
Det er ikke nødvendig å sende inn alle filer til analyse. Hvis du bruker et utelatelsesfilter, kan du utelate enkelte filer og mapper fra innsending. Det kan være nyttig å utelate filer som kan inneholde konfidensiell informasjon, for eksempel dokumenter og regneark. De vanligste filtypene er utelatt som standard (Microsoft Office, OpenOffice). Listen kan oppdateres ved behov.

E-postadresse for kontakt
E-postadressen du kan nås på sendes sammen med mistenkelige filer til ESET og kan brukes til å kontakte deg hvis det er nødvendig å innhente flere opplysninger om filene som er sendt inn for analyse. Legg merke til at du ikke vil få svar fra ESET hvis det ikke er nødvendig med flere opplysninger.

 

Mistenkelige filer