Statistikk

Varslingssystemet ThreatSense.Net samler inn informasjon om datamaskinen din relatert til nyoppdagede trusler. Denne informasjon kan omfatte navnet på infiltreringen, opplysninger om dato og klokkeslett da trusselen ble oppdaget, versjonen av ESET NOD32 Antivirus, informasjon om datamaskinens operativsystem og plasseringsinnstillingen. Statistikken leveres normalt til ESETs servere én eller to ganger daglig.

Her er et eksempel på en innsendt statistikkpakke:

# utc_time=2005-04-14 07:21:28
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT
# engine=5417
# components=2.50.2
# moduleid=0x4e4f4d41
# filesize=28368
# filename=C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C14J8NS7\rdgFR1463[1].exe

Send inn filer
I delen Send inn filer kan du bestemme når den statistisk informasjonen skal sendes inn. Hvis du velger å sende Så snart som mulig, blir statistisk informasjon sendt inn så snart som mulig etter at den er opprettet. Denne innstillingen passer hvis du har en permanent Internett-tilkobling. Hvis du velger Under oppdatering, blir statistikkinformasjon beholdt og sendt inn samlet under neste oppdatering.

 

Statistikk