HTTP

Beskyttelse for nettilgang skjer ved overvåkning av kommunikasjonen mellom nettlesere og eksterne servere, og er i samsvar med reglene for HTTP (Hypertext Transfer Protocol) og HTTPS (kryptert kommunikasjon) . ESET Smart Security er som standard konfigurert til å bruke standardene i de fleste nettlesere. Oppsettalternativene for HTTP-skanner kan imidlertid endres i Beskyttelse for nettilgang > HTTP, HTTPS. I hovedvinduet til HTTP-filter kan du markere eller fjerne markeringen for alternativet Aktiver HTTP-kontroll. Du kan også definere portnumrene som brukes til HTTP-kommunikasjon. Standardinnstillingen er at portnumrene 80, 8080 og 3128 er forhåndsdefinert. HTTPS-kontroll kan utføres i følgende moduser:

Ikke bruk HTTPS-protokollkontroll
Kryptert kommunikasjon kontrolleres ikke

Bruk HTTPS-protokollkontroll for valgte porter
HTTPS-kontroll utelukkende for portene som er definert i Porter som brukes av HTTPS-protokoll

Bruk HTTPS-protokollkontroll for programmer markert som nettlesere som bruker valgte porter
Marker bare de programmene som er spesifisert i delen om nettlesere, og som bruker portene som er definert i Porter som brukes av HTTPS-protokoll

 

HTTP