Adressebehandling

I denne delen kan du angi HTTP-adresser som du vil blokkere, tillate eller utelukke fra kontroll.
Knappene Legg til, Endre, Fjern og Eksporter brukes til å behandle adresselistene. Du vil ikke ha tilgang til nettsidene som står oppgitt i listen med blokkerte adresser. Nettområdene som står oppgitt i listen over utelukkede adresser, er tilgjengelige, men vil ikke bli skannet for skadelig kode. Hvis du aktiverer Tillat kun tilgang til HTTP-adresser i listen med tillatte adresser, vil bare adressene i listen med tillatte adresser være tilgjengelige – alle andre HTTP-adresser vil bli blokkert.

I alle lister kan spesialsymbolene * (asterisk) og ? (spørsmålstegn) brukes. Asterisken erstatter en tegnstreng, og spørsmålstegnet erstatter et symbol. Utvis spesielt hensyn når du spesifiserer ekskluderte adresser, ettersom listen bare skal inneholde klarerte og trygge adresser. På samme måte er det nødvendig å forsikre seg om at tegnene * og ? blir brukt korrekt i denne listen. Du aktiverer listen ved å velge alternativet Liste aktiv. Hvis du ønsker å få beskjed når en adresse fra den gjeldende listen skrives inn, velger du Varsle ved bruk av adresse fra listen.

 

Adressebehandling