Nettlesere

ESET NOD32 Antivirus inneholder en nettleserfunksjon gir brukeren mulighet til å definere om det valgte programmet er en nettleser eller ikke. Hvis et program er markert som en nettleser av brukeren, blir all kommunikasjon fra dette programmet overvåket uavhengig av hvilke portnumre som er involvert i kommunikasjonen.
Nettleserfunksjonen fullfører kontrollfunksjonen for HTTP, ettersom kontroll av HTTP bare finner sted på forhåndsdefinerte porter. Imidlertid benytter mange Internett-tjenester dynamisk endring av eller ukjente portnumre. For å veie opp for dette kan nettleserfunksjonen etablere kontroll av portkommunikasjon uavhengig av tilkoblingsparametrene.

Listen over programmer som er markert som nettlesere, er tilgjengelig direkte fra oppsettskjermen for kontroll av HTTP (som vist ovenfor) under alternativet Nettlesere. Denne delen inneholder også undermenyen Aktiv modus som definerer kontrollmodus for nettlesere. Aktiv modus er nyttig fordi den undersøker overført data i sin helhet. Hvis den ikke er aktivert, blir kommunikasjon av programmer overvåket gradvis i grupper. Dette reduserer effektiviteten til dataverifiseringsprosessen, men det gir også høyere kompatibilitet for programmene på listen. Hvis det ikke oppstår problemer under bruk, anbefaler vi at du aktiverer aktiv kontrollmodus.

 

Nettlesere