Skann mål

Ved oppsett av Velg mål for skanning kan du definere objekter (minne, stasjoner, sektorer, filer og mapper) som skal kontrolleres for infiltrasjoner.

I rullegardinmenyen til Skann mål kan du velge forhåndsdefinerte skannemål:

Etter profilinnstillinger – Målene er spesifisert i den valgte profilen
Flyttbare medier – Alle flyttbare medier
Lokale stasjoner – Alle lokale stasjoner
Nettverksstasjoner – Alle tilordnede nettverksstasjoner
Intet valg – Avbryter valg av mål

Marker rutene ved siden av objektene du vil skanne.

Du kan raskt angi et valgt mål eller legge et ønsket mål til direkte ved å skrive det inn i det tomme feltet under mappelisten. Dette er bare mulig så lenge det ikke er valgt noen objekter fra mappelisten.

 

Skann mål