Type skanning

To typer er tilgjengelig. Smart skanning skanner systemet raskt uten behov for ytterligere konfigurasjon av skanneparameterne. Egendefinert skanning… lar brukeren velge forhåndsdefinerte skanneprofiler, i tillegg til å velge objekter fra trestrukturen.

 

Type skanning