Fjerne infiltrasjoner

Hvis en infisert e-postmelding mottas, vises et varselvindu. Varselvinduet viser avsenderens navn, e-postmeldlingen og navnet på infiltrasjonen. I den nedre delen av vinduet vises alternativene som er tilgjengelig for det oppdagede objektet. I nesten alle tilfeller anbefaler vi at du velger enten Rens eller Slett. I spesielle situasjoner, når du ønsker å motta den infiserte filen, velger du Avslutt. Hvis maksimalt nivå på rensing er aktivert, vises et informasjonsvindu uten alternativer for infiserte objekter.

 

Fjerne infiltrasjoner