Legge ved markeringsmeldinger til en e-posttekst

E-postmeldinger (sendt og mottatt) som blir kontrollert av ESET Smart Security, kan markeres ved å legge til en markeringsmelding i emnet eller e-postteksten som indikerer at meldingen har blitt skannet og ikke er infisert. Denne funksjonen øker troverdigheten til meldingene, og gir verdifull informasjon om trusselnivået i meldingen hvis en infiltrasjon oppdages. Alternativene for denne funksjonaliteten finner du i Avansert oppsett (trykk F5-tasten) > Virus- og spywarebeskyttelse > Beskyttelse for e-postklient. Markeringsmeldinger kan legges ved alle typer e-postmeldinger, bare infiserte e-postmeldinger eller ikke i det hele tatt. I ESET Smart Security kan du dessuten legge ved meldinger i det originale emnefeltet til infiserte meldinger ved å velge Legg ved merknad i emnefeltet i infiserte e-postmeldinger som er mottatt og lest og Legg ved merknad i emnefeltet i infiserte e-postmeldinger som er sendt.
Innholdet i meldingene kan endres i feltet Mal lagt til i emnefeltet på infisert e-post. Endringene som er nevnt ovenfor, kan bidra til å automatisere prosessen med å filtrere infisert e-post (hvis e-postklienten støtter det) ettersom infiserte e-postmeldinger kan sendes til en egen mappe.

Legge ved markeringsmeldinger til en e-posttekst