En infiltrasjon er oppdaget

Infiltrasjon kan nå systemet fra forskjellige inngangspunkter, for eksempel nettsider, delte mapper, via e-post eller fra flyttbare dataenheter (USB, eksterne harddisker, CD-er, DVD-er, disketter osv.).

Hvis datamaskinen viser tegn på å være infisert av skadelig programvare, det vil si at den er tregere, fryser ofte osv., anbefaler vi at du gjør følgende:

  • Åpne ESET NOD32 Antivirus > Datamaskinskanning
  • Klikk Smart skanning (for mer informasjon, se Smart skanning).
  • Etter at skanningen er fullført, kan du gjennomgå loggen for antall skannede, infiserte og rensede filer.

Hvis du bare vil skanne en bestemt del av harddisken, velger du Egendefinert skanning og velger målene som skal skannes for virus.

Som et generelt eksempel på hvordan infiltrasjoner blir håndtert i ESET NOD32 Antivirus, la oss si at en infiltrasjon blir oppdaget av filsystemovervåkning i sanntid, som bruker standard rensenivå. Den vil prøve å rense eller slette filen. Hvis det ikke er en forhåndsdefinert handling som skal utføres av beskyttelsesmodulen i sanntid, blir du alltid bedt om å velge et alternativ i et varselsvindu. Vanligvis er alternativene Rens, Slett og Avslutt tilgjengelig. Det anbefales ikke å avslutte, siden den infiserte filen / infiserte filer da ikke blir håndtert. Det eneste unntaket er når du er sikker på at filen er sikker og har blitt oppdaget ved en feil.

Rense og slette
Bruk rensing hvis en renset fil har blitt angrepet av et virus som har festet skadelig kode til den rensede filen. Hvis dette er tilfellet, vil den først prøve å rense den infiserte filen for å gjenopprette den til original tilstand. Hvis filen består utelukkende av skadelig kode, blir den slettet.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 En infiltrasjon er oppdaget

Hvis en infisert fil er “låst” eller i bruk av en systemprosess, blir den vanligvis først oppdaget etter at den er sluppet (vanligvis etter at systemet er startet på nytt).

Slette filer i arkiver
I standardmodus vil hele arkivet slettes bare hvis det inneholder infiserte filer og ingen rene filer. I standardmodus blir ikke arkivene slettet hvis de også inneholder sikre, rene filer. Du må imidlertid utvise forsiktighet når du utfører en grundig renseskanning – med grundig rensing blir arkivet slettet hvis det inneholder minst én infisert fil, uavhengig av status på de andre filene i arkivet.

En infiltrasjon er oppdaget