Hva du skal gjøre hvis beskyttelsen i sanntid ikke fungerer

I neste kapittel beskriver vi problemsituasjoner som kan oppstå ved bruk av beskyttelse i sanntid, og hvordan du kan løse problemene.

Beskyttelsen i sanntid er deaktivert

Hvis beskyttelsen i sanntid utilsiktet ble deaktivert av en bruker, må den aktiveres på nytt. Du aktiverer beskyttelsen i sanntid på nytt ved å gå til Oppsett > Virus- og spywarebeskyttelse > og klikke Aktiver i oppsettsvinduet Filbeskyttelse i sanntid.

Hvis beskyttelsen i sanntid ikke starter når systemet starter, er det sannsynligvis fordi alternativet Automatisk oppstart ved filsystembeskyttelse i sanntid er deaktivert. For å aktivere dette alternativet går du til Avansert oppsett (F5) og klikker Systembeskyttelse i sanntid i venstre kolonne. Avansert oppsett finner du nederst i vinduet. Forsikre deg om at avkrysningsboksen Automatisk oppstart ved filsystembeskyttelse i sanntid er markert.

Nod32 ea config amon Hva du skal gjøre hvis beskyttelsen i sanntid ikke fungerer

Beskyttelsen i sanntid oppdager ikke og renser ikke infiltrasjoner

Forsikre deg om at ingen andre virusprogrammer er installert på datamaskinen. Hvis to beskyttelsesskjold i sanntid er aktivert samtidig, kan det skape en konflikt. Vi anbefaler at du avinstallerer andre virusprogrammer på systemet.

Beskyttelsen i sanntid starter ikke

Hvis beskyttelsen i sanntid ikke starter ved start av systemet (og alternativet Automatisk oppstart ved filsystembeskyttelse i sanntid er aktivert), kan det være på grunn av konflikter med andre programmer. Hvis dette er tilfelle, kan du kontakte ESETs kundestøttespesialister.

 

 

Hva du skal gjøre hvis beskyttelsen i sanntid ikke fungerer